नांदेड जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 22.54 मि.मी. पाऊस - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Friday 10 July 2020

नांदेड जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 22.54 मि.मी. पाऊस


नांदेड दि. 10 :- जिल्ह्यात शुक्रवार 10 जुलै 2020 रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात सरासरी 22.54 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून दिवसभरात एकूण 360.59 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. तर जिल्ह्यात आतापर्यंत सरासरी 258.84 मि.मी. पावसाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 29.04 टक्के एवढा पाऊस झाला आहे.

जिल्ह्यात 10 जुलै रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या 24 तासात झालेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये तालुकानिहाय पुढील प्रमाणे कंसात एकूण पाऊस : नांदेड- 46.38 (289.94), मुदखेड- 27.33 (200.00), अर्धापूर- 49.00 (219.67), भोकर- 26.50 (290.73), उमरी- 11.33 (204.95), कंधार- 2.00 (154.84), लोहा- 7.00 (251.33), किनवट- 44.29 (252.38), माहूर- 20.25 (228.00), हदगाव- 35.86 (285.58), हिमायतनगर- 68.00 (494.66), देगलूर- 4.67 (221.77), बिलोली- 1.00 (236.60), धर्माबाद- 11.67 (293.32), नायगाव- 4.60 (222.60), मुखेड- 0.71 (295.12). आज अखेर पावसाची सरासरी 258.84 (चालू वर्षाचा एकूण पाऊस 4141.49) मिलीमीटर आहे.

No comments:

Post a Comment

Pages