मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस पाच हजार रुपये सुपुर्द - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Wednesday 15 April 2020

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस पाच हजार रुपये सुपुर्द

मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीस पाच हजार रुपये सुपुर्द किनवट : कोरोना  कोवीड१९ च्या प्रतीबंधात्कम उपाय योजने साठी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी केलेल्या आव्हाना नुसार आधारस्तंभ सेवाभावी संस्था टेंभी तांडा (ता.किनवट) च्या वतीने अध्यक्ष  शिवकांत राठोड व सचिव अंजु  वसराम जाधव यांच्या वतीने रुपये  पाच हजार पाचशे चा धनादेश , मुख्यमंत्री सह्यता निधी कोवीड१९ साठी किनवट येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयायाकडे कडे नुकताच सुपुर्द करण्यात आला.


No comments:

Post a Comment

Pages