प्रासंगिक देणार्यांचे हात हजार......गरजू गोर गरीब लोकांसाठी स्वयं सेवी संस्था, विविध दानशूर यांनी केली भरभरून मदत - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Sunday 12 April 2020

प्रासंगिक देणार्यांचे हात हजार......गरजू गोर गरीब लोकांसाठी स्वयं सेवी संस्था, विविध दानशूर यांनी केली भरभरून मदत

विशेष लेख

 देणाऱ्याचे हात हजार...... गरजू गोर गरीब लोकांसाठी
 स्वयंसेवी संस्था, विविध दानशूर यांनी केली भरभरुन मदत

नांदेड जिल्ह्यात गरजू व्यक्ती / गटांतील लोकांसाठी स्वयंसेवी संस्था, विविध दानशूर यांनी पुढे येवून मदत केली आहे. यामध्ये तयार जेवण, धान्याचे किट यांचा समावेश आहे. जिल्ह्यात यामध्ये गरजू व्यक्ती/गटांना करण्यात आलेल्या मदतीचे हात देणाऱ्याचे स्वयंसेवी संस्थेचे / व्यक्तींचे नाव, पुढीलप्रमाणे आहेत.

अर्धापूर तालुका : मारोती मंदीर संस्था (जेवण) अर्धापूर शहर (300), श्री सचखंड गुरुद्वारा नांदेड (जेवण) 3500 अर्धापूर शहर (200), शशिकांत क्षिरसागर (जेवण) अर्धापूर शहर (150), शिवभोजन (जेवण) अर्धापूर शहर (107), एकुण 757. भोकर तालुका : एक हात मदतीचा संवेदनाच्या जागृतीचा संस्था (जेवण) भोकर शहर (110), शिवभोजन (जेवण) भोकर शहर (101), एकुण 211.

बिलोली तालुका : तनुबाई सावळे पत्रकार मंडळ (जेवण) बिलोली (350), शिवभोजन (जेवण) बिलोली (105), एकुण 405.

देगलूर तालुका : भाजपा पक्षाच्यावतीने अशोक गंदपवार व व्यंकटेश पबीतवार (खिचडी वाटप) वडारगल्ली, लमाणीगल्ली देगलूर (450), देगलूर नगराध्यक्ष श्रीमोगलाजी शिरसेटवार (जेवण) देगलूर शहर (104), हनुमान सेवा मंडळ देगलूर तुळशीराम संगमवार (जेवण) देगलूर शहर (400), पालकमंत्री अशोक चव्हाण, आमदार रावसाहेब अंतापूरकर (राशन किट) देगलूर शहर (800), गुरुद्वारा (लंगर) वन्नाळी ता. देगलूर (110), तहसिलदार देगलूर (जेवण) कॅम्प (116), शिवभोजन (जेवण) देगलूर शहर (96), एकुण 2 हजार 76.

धर्माबाद तालुका : काकानी परिवार धर्माबाद (खिचडी वाटप) नगरपरिषद धर्माबाद (2700), शिवभोजन (जेवण) नगरपरिषद धर्माबाद (100), एकुण 2 हजार 800.

हदगाव तालुका : भारती एकता ग्रुप हदगाव मुफ्ती अजीज खान व इतर (जेवण) हदगाव (750), हम फाउंडेशन ग्रुप हदगाव शेख शकील रहीमत खान (राशन किट) हदगाव (80), जयेदव भक्त मंडळ बाळासाहेब देशमुख व माधवजी ताबरे (राशन किट) हदगाव (55), तहसिलदार हदगाव (जेवण) कॅम्प (188), शिवभोजन (जेवण) हदगाव शहर (107), एकुण 1 हजार 180.

हिमायतनगर तालुका : शिवभोजन (जेवण) हिमायतनगर शहर (95), एकुण 95.

कंधार तालुका : संजय शिक्षण संस्था कंधार संजय भोसीकर (राशन किट) कंधार शहर (29), वरद बहुद्देशीय संस्था कुरुळा (खिचडी वाटप) हमुमान चौक कुरुळा (45), स्वाभीमानी बहुद्देशीय संस्था कंधार (खिचडी वाटप) कंधार शहर (80), बसवराज सेवाभावी संस्था (जेवण) कंधार शहर (75), सौ. आशाताई शिंदे (राशन किट) नवरंगपुरा व नवीन वसाहत (35), कै. बालाजीराव पाटील तोरणे सेवाभावी संस्था उमरज कंधार (खिचडी वाटप) कंधार शहर (97), जनाई बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था कंधार (राशन किट) सिद्धार्थनगर प्रियदर्शनी नगर (31), श्रीसंत नामदेव महाराज संस्था उमरज (खिचडी वाटप) पोलीस स्टेशन व तहसिल कार्यालय कंधार (511), पद्मीनी बहुउद्देशीय सेवभावी संस्था कंधार (खिचडी वाटप) कंधार शहर (85), श्रीसंत नामदेव महाराज संस्था बारुळ (खिचडी वाटप) कंधार शहर (325), शिवशंकर काळे (जेवण) पोलीस स्टेशन उस्माननगर (31), कै. नरहरराव गांजरे प्रतिष्ठान ता. कंधार (खिचडी वाटप) कंधार शहर (45), शिवभोजन (जेवण) कंधार शहर (21), एकुण 1 हजार 410.

किनवट तालुका : प्रदीप चाडावार (जेवण) शिवाजी मंगल कार्यालय किनवट (38), अशिष सेवाभावी संस्था गोकुंदा (जेवण) किनवट तालुका (40), विजय पेटकुले (जेवण) किनवट तालुका (22), आरएसएस व विश्व हिंदु परिषद किनवट (राशन किट) किनवट शहर व गोकुंदा (152), फय्याज फ्रुट कंपनी किनवट (जेवण) मांडवा रोड किनवट (33), मो. युसुफ मो. हाजी व इतर (राशन किट) गोकुंदा (250), साजीद खान (राशन किट) किनवट शहर व गोकुंदा (500), शिवभोजन (जेवण) किनवट शहर व गोकुंदा (101), एकुण 1 हजार 136.

लोहा तालुका : व्यापारी असोसिएशन लोहा (गहू) मो. लोहा (168), बालाघाटी मित्र मंडळ लोहा (तांदुळ) मारतळा (119), गोविंदराव विभूती रायवाडीकर (ज्वारी) पोखरभोसी (27), सार्वजनिक बांधकाम विभाग लोहा (तेल, साबण, निरमा, पावडर) गोपाळवाडी व सोनखेड (20), सार्वजनिक बांधकाम विभाग लोहा (गहू) पोखरभोसी (27) शिवभोजन (जेवण) लोहा शहर (101), एकुण 462.

माहूर तालुका : तिवसकर भोजनालय संजय तिवसकर (जेवण) माहूर शहर (270), पत्रकारसंघ माहूर अनिल वाघमारे (जेवण) माहूर शहर (270), मल्हार शिवरकर (खिचडी) सिंदखेड / चौफुली (61), रेणुकादेवी संस्था माहूर योगेश साबळे (जेवण) माहूर शहर (78), रेणुकादेवी कृषक समिती श्री मोहिते (खिचडी) बाजारओळ (72), दत्तात्रय शिखर संस्थान माहूर भागवत मस्के (खिचडी) दर्गाजवळ (35), देवदेवेश्वरी संस्थान माहूर (केशव नेटके) (जेवण) नई आबादी (25), शिवभोजन (जेवण) माहूर शहर (61), एकुण 872.

मुखेड तालुका : मुस्लीम समाज मुखेड इस्माईल बागवान शेख (धान्य किट) मुखेड (200), सुरेश पंडीलवार (धान्य किट) हाळणी (12), हेमंत खंकरे (धान्य किट) मुक्रमाबाद (80), शिवभोजन (जेवण) मुखेड शहर (108), एकुण 400.

मुदखेड तालुका : गजानन शिक्षण प्रसारक मंडळ (जेवण) मुदखेड शहर (70), हॅपी क्लब मंडळ मुदखेड (खिचडी वाटप) मुदखेड शहर (125). माता साहिब गुरुद्वारा मुगट (जेवण) रेल्वे स्टेशन परिसर (40), महात्मा फुले सेवभावी संस्था गऊळ ता. कंधार (भाजीपाला) वसंतनगर व भिमनगर परिसर (200), शिवभोजन (जेवण) मुदखेड शहर (100), एकुण 535.
नायगाव तालुका : भाजपा माणिकराव लोहगावे (राशन किट) कुंचेली टाकळी बु (15), समाज कल्याण नांदेड (राशन किट) नायगाव (100), शिवभोजन (जेवण) नायगाव शहर (101), एकुण 216.

नांदेड तालुका : लॉयन्स क्लब नांदेड (जेवण) एसपी कार्यालय वजिराबाद पोलीस स्टेशन व शहरातील विद्यार्थी (650), फारुख अहेमद (राशन किट) खडकपुरा (100), रोटरी क्लब नंदीग्राम (जेवण) कल्याणनगर तरोडा (200), पुज्य सिंधी पंचायत नवयुवक सिंधी युवामंच (जेवन) नांदेड शहर परिसर (1300), साईबाबा पालकी ग्रुप सिडको नांदेड गणेश जैस्वाल (खिचडी / पोहे) मालटेकटी परिसर नांदेड, लोकमान्य मंगल कार्यालय, श्रीकृष्ण मंगल कार्यालय नांदेड (400), ओमप्रकाश पोकर्णा मित्र मंडळ (जेवण) नांदेड शहर परिसर (300), लॉयन्स क्लब नांदेड (जेवण) एसपी कार्यालय वजिराबाद पोलीस स्टेशन व शहरातील विद्यार्थी (650), नांदेड युथ मेमोन कमिटी (एवायएमसी) (खिचडी वाटप) नांदेड शहर परिसर (3500), गुरुद्वारा लंगर साहिब (जेवण) सर्व शहर (3500 हजार), श्री स्वामी समर्थ मंदीर व अन्नछत्र सोमेश कॉलनी नांदेड (जेवण) नांदेड शहर परिसर (2 हजार 300), पुज्य सिंधी पंचायत नवयुवक सिंधी युवा मंच (जेवण) नांदेड शहर परिसर (1 हजार), नांदेड तहसिलदार (जेवण) कॅम्प (83), शिवभोजन (जेवण) नांदेड शहर परिसर (1 हजार 2), एकुण 10 हजार 185.

उमरी तालुका : व्यापारी महासंघ उमरी (व्हेज पुलाव) उमरी (250), उद्धव मोहनराव मामडे (खिचडी) धानोरा बु (80), दिनंबर महाजन (राशन किट) कारला (21), शिवभोजन (जेवण) उमरी शहर (101), एकुण 452 असून शुक्रवार 10 एप्रिल 2020 पर्यंत नांदेड जिल्हा प्रशासनाकडे या मदतीची नोंद केली आहे. याव्यतिरिक्त काही वेगवेगळ्या स्वरुपात मदत केली असल्याची माहिती नोडल अधिकारी तथा अपर जिल्हाधिकारी खुशालसिह परदेशी यांनी दिली आहे.


No comments:

Post a Comment

Pages