जिल्हा फौजदारी प्रक्रिया दण्डसंहितेचे कलम144 ची मुदत30 एप्रिल पर्यंत - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Tuesday 14 April 2020

जिल्हा फौजदारी प्रक्रिया दण्डसंहितेचे कलम144 ची मुदत30 एप्रिल पर्यंत

जिल्हयात फौजदारी प्रक्रिया दंडसंहितेचे कलम 144 ची मुदत 30 एप्रिलपर्यंतनांदेड, दि. 14 :- जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी फौजदारी प्रक्रीया दंडसंहिता 1973 चे कलम 144 (1) (3) अन्वये जिल्हयात मनाई आदेश 14 एप्रिल 2020 रोजी मध्यरात्रीपासुन ते 30 एप्रिल 2020 रोजी मध्यरात्री पर्यंत नांदेड जिल्हयात संपुर्ण नागरी, ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्रात या कार्यालयाने यापुर्वी काढलेले प्रतिबंधात्मक आदेश व अत्यावश्यक सेवा, शेतीविषयक तसेच वेळोवेळी दिलेल्या इतर बाबींसाठीची सुट जशास तशी अंमलात राहील, असे आदेश निर्गमीत केले आहे.

या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांनी वरील नियमांची अंमलबजावणी काटेकोरपणे, नियमाला धरुन व मानवी दृष्टीकोणातुन करावी. त्याचप्रमाणे या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यतक्ती, संस्थान अथवा समुह हे साथरोग प्रतिबंधक कायदा 1897 व आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 आणि भारतीय दंडसंहिता 188 नुसार शिक्षेस पात्र असलेला अपराध केला असे मानण्यात येईल व कारवाई करण्यात येईल. या आदेशाची अंमलबजावणी करीत असतांना सद्हेतुने केलेल्या कृत्यांसाठी कुठल्याही अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर विरुध्द व कुठल्याही प्रकारची कायदेशीर कारवाई अथवा खटला दाखल करता येणार नाही. हे आदेश 13 एप्रिल रोजी जिल्हादंडाधिकारी नांदेड यांनी निर्गमित करण्यातत आला आहे.

शासनाने कोविड-19 चा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या अनुषंगाने उपायोजनेचा एक भाग म्हणुन मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन यांचेकडील 13 एप्रिल 2020 अन्वये यापुर्वी दिलेले सर्व प्रकारचे आदेश, परिपत्रक, निर्देश 30 एप्रिल 2020 पर्यंत लागु राहतील असे अधिसूचित केले आहे, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

No comments:

Post a Comment

Pages