जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना मास्क, रुमालाचा वापर करणे बंधनकारक - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Tuesday 14 April 2020

जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना मास्क, रुमालाचा वापर करणे बंधनकारक

जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना मास्क, रुमालाचा वापर करणे बंधनकारकनांदेड दि. 14 :- साथ रोग प्रतिबंधात्मक कायदा 1897 अन्वये निर्गमित करण्यात आलेली अधिसूचना व नियमावलीमधील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी कोव्हिड विषाणुचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या अनुषंगाने खबरदारीचा उपाय म्हणून नांदेड जिल्ह्यातील अत्यावश्यक कामासाठी बाहेर पडणाऱ्या सर्व नागरिकांना Three Layar mask, Simple mask, Homemade cotton mask, हात रुमाल इत्यादीचा वापर तोंड व नाक व्यवस्थितरीत्या झाकले जाईल अशारितीने करणे बंधनकारक राहील, असेही आदेशित केले आहे. जे कोणी व्यक्ती, समुह याआदेशाचे उल्लंघन करील त्यांचे विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अन्वये दंडात्मक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद केले आहे.

No comments:

Post a Comment

Pages