जिल्ह्यात 134 बाधितांची भर कोरोनातून आज 30 व्यक्ती बरे तर दहा जणांचा मृत्यू - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Tuesday 28 July 2020

जिल्ह्यात 134 बाधितांची भर कोरोनातून आज 30 व्यक्ती बरे तर दहा जणांचा मृत्यूनांदेड दि. 28 :-  जिल्ह्यात आज 28  जुलै रोजी सायं. 5.30 वाजेपर्यंतच्या अहवालानुसार 30 व्यक्ती बरे झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. याचबरोबर 134 व्यक्तींचे अहवाल बाधित आले आहेत. आजच्या एकूण 284 अहवालापैकी 89 अहवाल निगेटिव्ह आले.  जिल्ह्यात एकुण  बाधितांची संख्या आता 1 हजार 528 एवढी झाली असून यातील 770 एवढे बाधित बरे झाले आहेत. एकुण 677 बाधितांवर औषधोपचार सुरु असून त्यातील 11 बाधितांची प्रकृती गंभीर स्वरुपाची आहे. यात 5 महिला व 6 पुरुषांचा समावेश आहे.

गुरुवार 23 जुलै रोजी वजिराबाद नांदेड येथील 71 वर्षाची एका महिलेचा खाजगी रुग्णालयात तर सोमवार 27 जुलै रोजी जुना कौठा नांदेड येथील 50 वर्षाचा एक पुरुष, सिडको नांदेड येथील  68 वर्षाचा एक पुरुष, मुदखेड येथील 70 वर्षाची एक महिला, किनवट मोमीनपुरा येथील 70 वर्षाची एक महिला, बिलोली तालुक्यातील कासराळी येथील 80 वर्षाचा एक पुरुष, तर मंगळवार 28 जुलै रोजी नांदेड नवीन मोंढा येथील 63 वर्षाचा एक पुरुष, भोकर रिठा येथील 57 वर्षाचा एक पुरुष, देगलूर येथील 65 वर्षाच्या एका महिलेचा डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकिय वैद्यकिय महाविद्यालय विष्णुपुरी येथे तर नांदेड कुंभार गल्ली वजीराबाद येथील 74 वर्षाचा एका पुरुषाचा खाजगी रुग्णालयात उपचारा दरम्यान मृत पावला. आत्तापर्यंत जिल्ह्यात कोरोनामुळे बाधित मृत व्यक्तींची संख्या 70 एवढी झाली आहे. 

आज बरे झालेल्या 30 बाधितांमध्ये पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथील 21, लोहा कोविड केअर सेंटर येथील 7 तर औरंगाबाद येथे संदर्भित झालेल्या 2 बाधितांचा  समावेश आहे. आतापर्यंत एकुण 770 बाधित व्यक्तींना बरे झाल्याने सुट्टी देण्यात आली आहे. 

नवीन बाधितांमध्ये  पाठक गल्ली नांदेड येथील 22,25,28,32,34,46,46,54,56,60,62,77 वर्षे वयाचे 12 पुरुष व 20,40,42,55,56,63,77 वयाच्या 7 महिला, किल्ला रोड नांदेड येथील 37 वर्षाची एक महिला, नांदेड शिवाजीनगर येथील 30 वर्षाची एक महीला, नांदेड शारदानगर येथील 9,11,77 वर्षाचे तीन पुरुष व 70 वर्षाची एक महिला, नांदेड अंबिकानगर येथील 62 वर्षाचा एक पुरुष, नांदेड हिंगोलीगेट येथील 67 वर्षाचा एक पुरुष, नांदेड नवीन कौठा येथील 38 वर्षाचा 1 पुरुष व 60 वर्षाची 1 महिला, नांदेड शिवशक्तीनगर येथील 54 वर्षाचा 1 पुरुष, नांदेड भावसार चौक येथील 19 वर्षाचा 1 पुरुष, हैदरबाग नांदेड येथील 53 वर्षाचा 1 पुरुष, नांदेड दत्तनगर येथील 60 वर्षाची 1 महिला, मोमीनपुरा नांदेड येथील 55 वर्षाची 1 महिला, दिलीपसिंग कॉलनी गोवर्धन घाट येथील 58 वर्षाचा 1 पुरुष व 72 वर्षाची 1 महिला, पिजी हॉस्टेल नांदेड येथील 25 वर्षाचा 1 पुरुष, हडको नांदेड येथील 12,35,54,60 वर्षाच्या 4 महिला, सिडको नांदेड येथील 3,35 वर्षाचे 2 पुरुष व 30,35 वर्षाच्या 2 महिला, स्टॉप जीएमसी विष्णुपुरी नांदेड येथील 31 वर्षाची 1 महिला, वाजेगाव नांदेड येथील 55 वर्षाचा 1 पुरुष, भोकर रायखोड येथील 35 वर्षाचा 1 पुरुष, भोकर कुंभार गल्ली येथील 65 वर्षाची 1 महिला, बिलोली कासरळी येथील 46 वर्षाचा 1 पुरुष, सगरोळी बिलोली येथील 6,35,36,38,42,50 वर्षाचे 6 पुरुष व 30,40,57 वर्षाच्या 3 महिला, बापूनगर देगलूर येथील 63 वर्षाचा 1 पुरुष व 59 वर्षाची 1 महिला,  देशपांडे गल्ली देगलूर येथील 25 व 56 वर्षाच्या 2 महिला, लाईनगल्ली देगलूर येथील 7, 61 वर्षाचे 2 पुरुष व 40,61 वर्षाच्या 2 महिला, बापुनिवास साधनानगर देगलूर येथील 51 वर्षाचा 1 पुरुष व 26 वर्षाची 1 महिला, देगलूर नांदूर येथील 21 वर्षाचा 1 पुरुष, रफिक कॉलनी देगलूर येथील 42 वर्षाचा 1 पुरुष, कोथे पिंपळगाव देगलूर येथील 61 वर्षाची 1 महिला, नाथनगर देगलूर 54 वर्षाचा 1 पुरुष, देगलूर येथील 51 वर्षाचा 1 पुरुष, कोतेकल्लूर देगलूर येथील 23,32,37,40,46 वर्षाचे 5 पुरुष, तोटावार गल्ली देगलूर येथील 65 वर्षाचा 1 पुरुष, अल्लापूर देगलूर येथील 58 वर्षाचा 1 पुरुष, घुमटबेस देगलूर येथील 68 वर्षाचा 1 पुरुष, भुतनहिप्परगा देगलूर येथील 62 वर्षाचा 1 पुरुष, शांतीनगर धर्माबाद येथील 37 वर्षाची 1 महिला, रामनगर धर्माबाद 13 वर्षाचा पुरुष व 28,49 वर्षाच्या 2 महिला, देवीगल्ली धर्माबाद येथील 44 वर्षाची 1 महिला, गेट नं 2 धर्माबाद 23,28 वर्षाचे 2 पुरुष, हदगाव येथील 31 वर्षाचा 1 पुरुष व 40 वर्षाची 1 महिला, बामणी हदगाव येथील 38 वर्षाचा 1 पुरुष, शिराढोणतांडा कंधार येथील 61 वर्षाची 1 महिला, दिग्रस कंधार येथील 72 वर्षाचा 1 पुरुष, बारुळ कंधार येथील 53 वर्षाचा 1 पुरुष, रंगारगल्ली कंधार येथील 35 वर्षाचा 1 पुरुष, मोमीनपुरा किनवट येथील 70 वर्षाची 1 महिला, वाहेगाव बेटसांगवी येथील 32 वर्षाची 1 महिला, जानापूर लोहा येथील 65 वर्षाची 1 महिला, जाहूर मुखेड येथील 32 वर्षाची 1 महिला, शिवाजीनगर मुखेड येथील 6 वर्षाचा 1 मुलगा, सराफा गल्ली मुखेड येथील 38 वर्षाचा 1 पुरुष, दापका मुखेड येथील 65 वर्षाचा 1 पुरुष, तग्लीनगल्ली मुखेड येथील 22 वर्षाचा 1 पुरुष, बापशेटवाडी मुखेड येथील 5, 41 वर्षाचे 2 पुरुष, खरपखडगाव मुखेड येथील 11,35,40 वर्षाचे 3 पुरुष व 40,50 वर्षाच्या 2 महिला, अंबुलगा मुखेड येथील 8 वर्षाचा एक मुलगा व 13 वर्षाची 1 महिला, मुक्रमाबाद मुखेड येथील 23,34 वर्षाचे 2 पुरुष, महाकाली गल्ली मुखेड येथील 50 वर्षाचा 1 पुरुष, कोळी गल्ली मुखेड येथील 15,32,38 वर्षाचे 3 पुरुष व 13 वर्षाची 1 महिला, मुखेड येथील 70 वर्षाची 1 महिला, नायगाव येथील 11,32,36,61 वर्षाचे 4 पुरुष, 29,32,55 वर्षाच्या 3 महिला, हिंगोली येथील 65 वर्षाची 1 महिला, जालना येथील 87 वर्षाचा 1 पुरुष, यवतमाळ जिल्ह्यातील पुसद येथील 62 वर्षाचा 1 पुरुष, परभणी येथील 67 वर्षाचा 1 पुरुष व 45 वर्षाची एका महिलेचा यात समावेश आहे.

जिल्ह्यात 677 बाधितांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे 116, पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथे 235, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल येथे 25, नायगाव कोविड केअर सेंटर येथे 15, बिलोली कोविड केअर सेंटर येथे 14, मुखेड कोविड केअर सेंटर येथे 106, देगलूर कोविड केअर सेंटर येथे 62, उमरी कोविड केअर सेंटर 10, लोहा कोविड केअर सेंटर येथे 4, हदगाव कोविड केअर सेंटर 13, भोकर कोविड केअर सेंटर 2, कंधार कोविड केअर सेंटर येथे 8, धर्माबाद कोविड केअर सेंटर येथे 15, खाजगी रुग्णालयात 45 बाधित व्यक्ती उपचार घेत असून 5 बाधित औरंगाबाद येथे, निजामाबाद येथे 1 बाधित तर मुंबई येथे 1 बाधित संदर्भित झाले आहेत.

जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती
घेतलेले स्वॅब- 12 हजार 940,
निगेटिव्ह स्वॅब- 10 हजार 240,
आज पॉझिटिव्ह स्वॅब संख्या- 134,
एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 1 हजार 528,
आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या- 50,
आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या- 8,
मृत्यू संख्या- 70,
रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 770,
रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती- 677,
आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या- 264.

प्रलंबित स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आलेले अहवाल उद्या सायंकाळ पर्यंत प्राप्त होतील. कोरोना संदर्भात जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नये तसेच मनात कुठल्याही प्रकारची भिती न बाळगता अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये. आपल्या मोबाईलवर आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करुन घ्यावा जेणे करुन आपल्या सभोवती कोरोना बाधित रुग्ण असल्यास आपणास हे ॲप सतर्क करेल, असे आवाहन जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी केले आहे. 

No comments:

Post a Comment

Pages