औरंगाबाद विभाग दिव्यांग पदवीधर मतदार व 80 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या मतदारांना टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचे आवाहन! - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Tuesday 20 October 2020

औरंगाबाद विभाग दिव्यांग पदवीधर मतदार व 80 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या मतदारांना टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करण्याचे आवाहन!

 नांदेड दि. 20 | भारत निवडणूक आयोगाचे निर्देशानुसार आगामी होणाऱ्या 05-औरंगाबाद विभाग पदवीधर मतदारसंघ निवडणूक- 2020 या  निवडणूकीच्या  अनुषंगाने नांदेड जिल्हयातील पदवीधर मतदार संघाच्या मतदार यादीतील दिव्यांग मतदार व 80 वर्षापेक्षा जास्त वय असलेल्या मतदारांना सदर निवडणूकीत टपाली मतपत्रिकेद्वारे मतदान करावयाचे आहे. या मतदारांनी आपली माहिती संबंधित बीएलओ यांना द्यावी अथवा संबंधित तहसिलदार यांच्या कार्यालयशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा‍धिकारी तथा सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारी 05 पदवीधर मतदार संघ निवडणूक 2020 नांदेड यांनी केले आहे.


त्यााअनुषंगाने नांदेड जिल्हायातील पदवीधर मतदार संघाच्या  मतदार यादीतील मतदारांना बीएलओ (मतदान केंद्रस्तीरीय अधिकारी) मार्फत प्रत्य क्ष भेटी देऊन दिव्यांाग मतदार तसेच 80 वर्षपेक्षा जास्ता वय असलेले मतदार यांची माहिती संकलीत करण्याीत येत आहे. जेणेकरुन टपाली मतदानाचे प्रमाण वाढुन मतदानाचे टक्के8वारीत वाढ होईल.


निवडणूकीचे जिल्ह यातील मतदानाचे प्रमाण वाढविण्याच्या अनुषंगाने  पदवीधर मतदार संघाच्या मतदार यादीतील दिव्यांग मतदार व 80 वर्षापेक्षा जास्तु वय असलेल्याु मतदारांनी आपली माहिती संबंधित बीएलओ यांना द्यावी अथवा संबंधित तहसिलदार यांचे कार्यालयशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा सहा. निवडणूक निर्णय अधिकारी 05 पदवीधर मतदार संघ निवडणूक 2020 नांदेड यांनी केले आहे.

No comments:

Post a Comment

Pages