संतत्वापलीकडचा संत .. - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Saturday 19 December 2020

संतत्वापलीकडचा संत ..                      काही माणसांचा जन्म स्वत:साठी नसतोच मुळी.... जगासाठी देह झिजविणे हा त्यांचा जीवनधर्म असतो. त्यांच्या हातात सोन्याचांदीचे कडे नसतात, तर निःस्वार्थ सेवेचे कंकण असते. रंजल्या गांजल्यासाठी वात्सल्य ओसंडून वाहणारा एकच त्यांचा चेहरा असतो.

पिचलेल्यांचा टाहो ऐकूण धावून जाणे आणि कोसळत्यांना उचलून आधार देणे, हा त्यांचा ध्यास असतो. आपल्या जन्मानं जग सुंदर करणारा असा एक डेबू नावाचा कफल्लक माणूस म्हणजेच संत गाडगेबाबा यांची आज पुण्यतिथी, त्यानिमित्ताने  .....


आगळा संत

      संत गाडगेबाबांचा जन्म अमरावती जिल्ह्यातील शेंडगाव येथे २० फेब्रुवारी १८७६ रोजी महाशिवरात्रीच्या दिवशी झाला. एका दरिद्री कुटुंबात जन्मलेले हे रत्न कोणत्याही शाळा, कॉलेजात गेलेले नाही. तरीपण त्यांनी सुशिक्षितांना लाजवणारे तत्त्वज्ञान सांगितले.

महाराष्ट्राला थोर संत परंपरा आहे. ज्ञानोबापासून ते विनोबापर्यंत. परंतु, गाडगे महाराज हा सगळ्यांहून वेगळ्याच प्रकृतीचा संत आहे. संत म्हटला कि भगवी वस्त्र, टाळमाळ, बुक्का, अष्टगंध, यात्रा, मेळे, असे चित्र आपल्या डोळ्यांसमोर उभे राहाते. परंतु, गाडगेबाबा त्या गावचे प्रवासी नाहीतच. त्यांची वाट वेगळीच आहे. हा संत खरा, पण कसा? पंढरीच्या देवळात कधी पाय ठेवला नाही. कुण्या मूर्तीपुढं कधी माथा टेकला नाही. यात्रा, तीर्थयात्रांना न जाण्याचाच लोकांना सदैव उपदेश केला. यज्ञयागादी, कर्मकांड याने नाकारले. ती करणारांचा कठोर शब्दांत निषेध केला आणि तरीही आमच्या वंदनीय संतमालिकेत त्यांनी ध्रुवाचे अढळस्थान मिळविले. मूर्ती, देऊळ, यज्ञ ही सगळी प्रतीके आहेत, पांगळ्यांच्या काठ्या आहेत हे त्यांनी जाणलं. समर्थाला त्याची गरज नसते. परंतु, अज्ञानी आणि भोळे या प्रतिकांना देव, धर्म समजून कवटाळतात. त्यांच्या भावभोळेपणाचं भांडवल करून चलाख लोक आपली दुकाने थाटतात आणि मग धर्माचा बाजार होतो. साधी राखही अंगारा बनविली जाते. मातीही सोन्याच्या भावानं विकली जाते. अज्ञानी माणसाचा खिसा कापला जाऊन त्याचे शोषण होते. ते निर्भय निर्भिडपणे थांबविणारा संत गाडगे महाराजाशिवाय दुसरा कुणी नसेल. 


महान समाजसुधारक---


गाडगेबाबांच्या कार्यामुळे त्याचं संतत्व इतरांप्रमाणे केवळ धार्मिक क्षेत्रापुरतं मर्यादित राहत नाही. ते मानवी जीवनाच्या दाही दिशांना स्पर्शून त्याला उजळून काढते. म्हणूनच कुणाला ते संत वाटतात, तर कुणाला महान समाजसुधारक वाटतात. इतर संतांनीही समाजसुधारणा केली आहेच. परंतु, शब्द ‌आणि वाणी याशिवाय दुसरी साधणं त्यांनी क्वचितच वापरली असतील. डेबूजीच्या हातातील ‘फुटकं गाडगं’ आणि ‘खराटा’ ही जगावेगळी साधनं होती. त्या प्रतिकांच्या मागे महान आशय दडलेला होता. आर्थिक, धार्मिक आणि सामाजिक जीवनातील समतेचा ध्वनी त्यातून आसमंतात निनादतांना ऐकू येतो आणि एका कृतिशील कर्मयोगी जीवनाची त्यातून जुगलबंदी होते. यातून निर्माण होणारे संगीत मोठं प्रभावी आणि प्रेरणादायी ठरते. कुंभकर्णी झोपेत बुडालेल्या अजगरागत सुस्तावलेल्या समाजाला ते जागे करते.


आपला भारतीय समाज, त्यातही वैदर्भीय समाज हा रूढी, परंपरा आणि अंधश्रद्धाच्या चिखलात रुतून पडलेला, मतकळा आलेला चैतन्यहीन समाज. त्यातच अज्ञानामुळे त्याची गती अवरुद्ध झालेला. नाना सवयी आणि व्यसनांमुळे मंदावलेला विक्षिप्त संकेतांच्या काळोख्या वाटांत पसरलेले हे समाजजीवन, राख फासून, जटा वाढवून, कपनी घालून कुण्या वैराग्याने यावे आणि त्याचे देवदूत म्हणून आगतस्वागत आम्ही करावे. साधू आणि भोंदू यातील सीमारेषाच पार पुसून जावी. हिवतापाने लेकरू तडफडले तर शास्त्रीय इलाजाचा अवलंब न करता आम्ही मरीमायचा कोप समजून कोंबडे-बकरे कापावे, संसाराचा एकमेव आधार असलेली शेतीवाडी विकून कर्ज काढून थाटामाटात लग्नप्रसंग उरकावे, चारीधाम आणि काशीपंढरी करून कृतकृत्य व्हावे. यामुळे वैभवाच्या प्रचंड गुढ्या झपाट्यानं खचत जाऊन पडलेल्या भगदाडात अठराविश्वे दारिद्र्य ठाण मांडून बसावं, या अतिगतिमान दुष्टचक्रात आमचं लोकजीवन पुरतं भरडून निघावं. विषारी कृमीकिटकांनी आतून पोखरून काढल्यामुळे उन्मळून पडणाऱ्या वटवृक्षात हे जीवन जीर्णशीर्ण होऊन जावं.

परंतु, ज्या भूमीत पाळंमुळं खोलवर रुजलेली आहेत, ती भारतभूमी ही देवभूमी आहे. अॅनी बेझंटसारखी विदुषी येथील माती कपाळाला लावते त्याला काही अर्थ असतो. ही कबीर बुद्धांची जन्मभूमी, ज्ञानेश्वर-तुकारामांची कर्मभूमी आहे. समाज असा गर्तेत कोसळू लागतो तेव्हा संत महंत त्याला सावरून धरतात. अंधकारातून मुक्तप्रकाशाकडे नेणारे तेजोवलय ते आपल्या डोक्यात घेऊन येतात. ज्ञानोबानंतर त्याचे दर्शन महाराष्ट्राला गाडगे महाराजांच्या तेजोगर्भ डोळ्यातच झाले असेल. येथील मरगळलेल्या जीवनात नवचैतन्य ओतण्याचे त्याचे आत्मतेज दीप्त करण्याचे सामर्थ्य यात होते. त्यानेच येथील माणसाला अंधकारातून बाहेर पडण्याची वाट दाखविली. 


अंधश्रद्धेला‌ विरोध----


येथील ग्रामीण जीवन, अज्ञान, अंधश्रद्धा, देवधर्म, भोळेपणा यात पुरतं भरकटलेलं होतं. जातीपातीच्या जंगलात माणुसकीचा मार्ग विसरलेला होता. गुरं राखण्याचे काम करीत असल्यापासून डेबुजीने हा प्रश्न धसास लावला. सगळ्या संवंगड्याच्या शिदोऱ्या एकत्र करून मग सगळ्यांची न्याहारी होई. एकदा सोबत्यानं जात बाटण्याची भीती बोलून दाखविली तेव्हा त्याला डेबूजीनं या शद्बांत सांगितलं... ‘अरे, आपल्याले दाने डोये, त्याले दोन डोये, आपल्याले एक तोंड, एक नाक तसंच त्याले. आपण मानूस, तसाच तोही मानुसच...’ आणि पुढे तर हातात खराटा घेऊन गावातील आणि जनामनातील हा कचरा साफ करण्याचं अखंड व्रतच त्यांनी चालवलं. गावातील गलिच्छ वस्त्या स्वच्छ केल्या. ग्रामसफाई झाल्यानंतर मग ते पाटील-देशमुख, ब्राह्मण-महार याचा विचार न करता कोणत्याही दारापुढे उभे राहून भीक मागत. फुकट त्यांनी कधी खाल्लं नाही. सोबती आणि शिष्यांनाही खाऊ दिलं नाही. श्रम, प्रतिष्ठा आणि माणुसकी या दोन गोष्टी त्यांच्या खराटा यज्ञानं साधल्या.


लोकहिताची कामे------


लक्षावधी रुपये वर्गणी रूपाने जमवून त्यांनी धर्मशाळा, गौशाला व पाठशाला, पाणपोया, घाट, पाणवठे बांधून लोकहिताची कामे केली. त्यांची ही कर्तबगारी पाहिली की गाडगेबाबा ही एक व्यक्ती नव्हती, तर विशाल जनसमुदायाशी एकरूप झालेला तो चेतन विचारप्रवाह होता, असे वाटते. ते राहीले, वावरले, जगले, वारले तेही लोकांत-जनसमुदायात. त्यांच्यासाठी त्यांनी मोठमोठ्या संस्था काढल्या, पण हयातीत त्या संस्थांची ‘संस्थाने’ होऊ दिली नाहीत. सेवाकार्यापासून ते कधीच ढळले नाहीत. यात्रा मेळ्यात गेले ते जनता जनार्दनाच्या सेवेसाठी, अांधळ्या, पांगळ्या, रंजल्या, गांजल्याची सेवा हीच त्यांनी विठ्ठलाची भक्ती मानली. त्यांना अन्न-वस्त्राचं दान दिलं. पण, धट्ट्याकट्ट्याला कधी फुकाचं खाऊ घातलं नाही. यासाठी लक्षावधी रुपये जमवून खर्च केले. त्यातील पै-पैशाचाही विन‌ियोग स्वत:साठी कधी केला नाही.


पत्नीसही शिक्षा----


स्वत:च्या बायकोने आजारपणात गौशाळेतील गाईचे दूध घेतले म्हणून तिला तशाही अवस्थेत संबंध गौशाळा साफ करण्याची शिक्षा दिली. सार्वजनिक जीवनात माणूस किती स्वच्छ हवा, याचा हा अत्युच्च आदर्श आहे. पै-पैचा हिशेब ते डायरीत लिहून घेत. ती चोपडी त्यांच्या गळ्यात अडकविलेली असे. त्याला फार मोठा अर्थ आहे. कुणीही यावे, हिशेब पाहावा, व्यवहार कसा खुल्लमखुला आणि स्वच्छ.


वैज्ञानिक दृष्टी-------


अंधश्रद्धा आणि कर्मकांडांचं पोषण करण्याच्या पोथ्या, रितीरिवाज यांची त्यांनी सतत टिंगल केली. धर्म आणि विज्ञानाची सांगड घालणारे संत हेच खरे समाजसुधारक होत. आजही अध्यात्मात बुवाबाजीचे प्रस्थ आहे. अध्यात्माला विज्ञानाच्या परिसावर घासण्याचा हितोपदेश गाडगे महाराजांनी केला. तोच आमच्या जीविताला सुवर्णमूल्य प्राप्त करून देईल, असे वाटते.

धर्म, समाज आणि अर्थकारणाची त्रिवेणी गाडगे महाराजांच्या जीवनात आणि विचारात झालेली आहे. त्यांच्यात ज्ञानेश्वर आहे, जोतिबा फुले आहेत आणि कार्लमाक्सही आहे. एकाशिवाय दुसरा पांगळा आहे आणि म्हणूनच गाडगे महाराज हा स्वयंसिद्ध असा पूर्ण पुरुष आहे. आज मतामतांच्या गलबल्यात हरविलेल्या समाजपुरुषाला त्याचे पुरोगामी संतत्व पूर्णत्वास नेण्यास समर्थ आहे.


वैराग्यमूर्ती गाडगेबाबांनी २० डिसेंबर १९५६ रोजी विदर्भाच्या मातीत अखेरचा श्वास घेतला. यावर्षी बाबांना जाऊन ५९ वर्ष झाले. बाबांनी खराट्याचा धर्म जगाला दिला, शिक्षणाचे महत्त्व सांगितले, व्यसनमुक्तीचे आंदोलन उभारले, अपप्रवृत्तीबद्दल बंड पुकारले, कीर्तनातून समाज परिवर्तन केले, रयत शिक्षण संस्थेला अर्थसहाय पुरविले. मात्र तरीही या संताची उपेक्षाच झाली. गाडगेबाबांना न्याय मिळाला नाही, बाबा उपेक्षितच राहिले.

डाँ. बाबासाहेबांवरती त्यांचे इतके प्रेम होते कि, 6 डिसेंबर 1956 रोजी डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर गेल्याचे कळताच गाडगेबाबांनी या दुःखाने अन्नत्याग केला व बरोबर 14 दिवसांनी 20 डिसेंबर 1956 रोजी त्यांचे देहावसान झाले.

अशा या थोर समाजसेवक, कर्मयोगी संत, लोकाभिमुख चतुर लोकसंघटकाच्या स्मृतीस शतशः अभिवादन...!

No comments:

Post a Comment

Pages