जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 41 मि.मी. पाऊस - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Wednesday 14 July 2021

जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 41 मि.मी. पाऊस

नांदेड दि. 14 :- जिल्ह्यात बुधवार 14 जुलै 2021 रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात सरासरी 41.0 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून जिल्ह्यात दिवसभरात एकुण 199.4 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.


जिल्ह्यात बुधवार 14 जूलै रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात झालेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये तालुका निहाय पुढील प्रमाणे, कंसात एकूण पाऊस : नांदेड- 24.6 (235.6), बिलोली- 88.3 (254.4), मुखेड- 38.9 (177.9), कंधार- 54.4 (181.5), लोहा- 51.4 (183.8), हदगाव-निरंक (120.6), भोकर- 13.0 (173.9), देगलूर- निरंक (116.3), किनवट- निरंक (169.7), मुदखेड- 22.4 (255.8), हिमायतनगर-निरंक (123.7), माहूर-निरंक (132.8), धर्माबाद-22.3 (216.0), उमरी- 35.9 (264.7), अर्धापूर-75.8 (295.3), नायगाव- 47.8 (208.2) मिलीमीटर आहे.


No comments:

Post a Comment

Pages