जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 16.40 मि.मी. पाऊस - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Tuesday 5 July 2022

जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 16.40 मि.मी. पाऊस

नांदेड दि. 5 :- जिल्ह्यात मंगळवार 5 जुलै  रोजी सकाळी  10 वा. संपलेल्या गत 24 तासात सरासरी 16.40  मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून जिल्ह्यात एकुण 216.20 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. 


जिल्ह्यात मंगळवार 5 जुलै 2022 रोजी सकाळी 10 वा. संपलेल्या गत 24 तासात झालेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये तालुकानिहाय पुढील प्रमाणे, कंसात एकूण पाऊस : नांदेड- 35.50 (215.40), बिलोली- 4.80 (160.60), मुखेड- 14.80 (265.40), कंधार-12.70 (299.40), लोहा-14.10 (220.30), हदगाव-12.20 (173.30), भोकर- 22 (156.10), देगलूर-6.50 (261), किनवट- 19.60 (240.50), मुदखेड- 33.30 (265.70), हिमायतनगर-15.60 (298), माहूर- 21.60 (166.40), धर्माबाद- 7.80 (164.60), उमरी- 14.50 (201.40), अर्धापूर- 23.40 (163.30), नायगाव- 7.20 (138.60) मिलीमीटर आहे.No comments:

Post a Comment

Pages