जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 36.2 मि.मी. पाऊस - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Thursday 8 July 2021

जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 36.2 मि.मी. पाऊस

 


नांदेड  दि. 8 :- जिल्ह्यात गुरुवार 8 जुलै 2021 रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात सरासरी 36.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून जिल्ह्यात दिवसभरात एकुण 47.9 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.


जिल्ह्यात गुरुवार 8 जूलै रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात झालेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये तालुका निहाय पुढील प्रमाणे, कंसात एकूण पाऊस : नांदेड- 23.5 (25.4), बिलोली- 42.3 (57.2), मुखेड- 27.9 (63.2), कंधार- 20.3 (23.1), लोहा- 23.5 (27.7), हदगाव-38.8 (39), भोकर- 59 (62.8), देगलूर- 33.6 (52.3), किनवट- 57.7 (80.5), मुदखेड- 36.6 (39), हिमायतनगर-28 (30.2), माहूर- 21.4 (34.9), धर्माबाद- 45 (65.1), उमरी- 56.3 (75.6), अर्धापूर- 26.6 (27.9), नायगाव- 52.4 (70.4) मिलीमीटर आहे.


No comments:

Post a Comment

Pages