जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 56.2 मि.मी. पाऊस - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Monday 12 July 2021

जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 56.2 मि.मी. पाऊस

नांदेड   दि. 12 :- जिल्ह्यात सोमवार 12 जुलै 2021 रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात सरासरी 56.2 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून जिल्ह्यात दिवसभरात एकुण 134.8 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.


जिल्ह्यात सोमवार 12 जूलै रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात झालेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये तालुका निहाय पुढील प्रमाणे, कंसात एकूण पाऊस : नांदेड- 120.1 (162.5), बिलोली- 67.8 (160.4), मुखेड- 48.7 (125.2), कंधार- 65.1 (113.4), लोहा- 73.7 (121.7), हदगाव-34.2 (108.5), भोकर- 46 (133.2), देगलूर- 52.3 (111.1), किनवट- 10.4 (138.8), मुदखेड- 74.1 (142.7), हिमायतनगर-20.6 (115.5), माहूर- 2.5 (117.8), धर्माबाद- 76 (181.6), उमरी- 63.6 (180.8), अर्धापूर- 97.3 (144.2), नायगाव- 41.2 (141.2) मिलीमीटर आहे.


No comments:

Post a Comment

Pages