जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 6.5 मि.मी. पाऊस - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Tuesday 20 July 2021

जिल्ह्यात गत 24 तासात सरासरी 6.5 मि.मी. पाऊस

नांदेड  दि. 20 :- जिल्ह्यात मंगळवार 20 जुलै 2021 रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात सरासरी 6.5 मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली असून जिल्ह्यात एकुण 134.8 मिलीमीटर पाऊस झाला आहे.


जिल्ह्यात मंगळवार 20 जूलै रोजी सकाळी 8 वा. संपलेल्या गत 24 तासात झालेला पाऊस मिलीमीटरमध्ये तालुका निहाय पुढील प्रमाणे, कंसात एकूण पाऊस : नांदेड- 6.7 (168.9), बिलोली- 4.2 (292.0), मुखेड- 10.9 (230.8), कंधार- 5.5 (226.0), लोहा- 8.5 (252.4), हदगाव-10.9 (195.6), भोकर- 0.8 (115.8), देगलूर- 4.4 (211.0), किनवट- 10.3 (245.4), मुदखेड- 4.4 (293.7), हिमायतनगर-3.4 (160.6), माहूर- 8.2 (193.1), धर्माबाद- 9.2 (263.0), उमरी- 3.9 (303.2), अर्धापूर- 1.7 (291.4), नायगाव- 1.7 (244.2) मिलीमीटर आहे.


No comments:

Post a Comment

Pages