दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी निर्धारित वेळेनंतर दहा मिनिटे वाढवून मिळणार ; प्रश्नपत्रिका दहा मिनिटे अगोदर वितरीत करण्याची सुविधा झाली बंद - Middlepathnews

लाइव न्यूज़

Thursday 16 February 2023

दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी निर्धारित वेळेनंतर दहा मिनिटे वाढवून मिळणार ; प्रश्नपत्रिका दहा मिनिटे अगोदर वितरीत करण्याची सुविधा झाली बंद

नांदेड दि. 16 :- इयत्ता 10 वी व 12 वी परीक्षेस प्रविष्ट होणाऱ्या परीक्षार्थ्यांना प्रश्नपत्रिका वाचण्यासाठी, आकलन होण्यासाठी परीक्षा दालनात प्रश्नपत्रिकांचे वाटप परीक्षेच्या निर्धारीत वेळेपूर्वी दहा मिनिटे अगोदर करण्यात येत होते. या परीक्षेचा विद्यार्थ्यांच्या जीवनात एक महत्वपूर्ण टप्पा असतो. पालक व समाज घटकांचे या परीक्षेकडे बारकाईने लक्ष असते. परंतु प्रश्नपत्रिका मोबाईलवर तसेच अन्य समाज माध्यमातून व्हायरल झाल्याच्या अफवा व काही अंशी घटना मंडळाच्या निदर्शनास आलेल्या आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांना प्रतिबंध होवून परीक्षा निकोप, भयमुक्त व कॉपी मुक्त वातावरणात सुरळीत पार पडण्याच्यादृष्टीने परीक्षेच्या निर्धारित वेळेपूर्वी दहा मिनीटे अगोदर प्रश्नपत्रिका वितरीत करण्याची सुविधा फेब्रुवारी-मार्च 2023 परीक्षेपासून रद्द करण्यात आली आहे. परंतू विद्यार्थ्याचे हित लक्षात घेवून सदरची दहा मिनिटे परीक्षेच्या निर्धारित वेळेनंतर वाढवून देण्यात येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक यांनी परिपत्रकान्वये कळविले आहे.


 


फेब्रुवारी-मार्च 2023 परीक्षेपासून सकाळ सत्रात सकाळी 11 वा. तसेच दुपार सत्रात दुपारी 3 वा. परीक्षा दालनात प्रश्नपत्रिकांचे वितरण करण्यात येईल व लेखनास प्रारंभ होईल. सकाळ सत्रात सकाळी 10.30 वा. तसेच दुपार सत्रात दु. 2.30 वाजता परीक्षार्थ्यांने परीक्षा केंद्रावर उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. परीक्षेची सध्याची वेळ सकाळी 11 ते दुपारी 2 असून सुधारित वेळ सकाळी 11 ते दु.2.10 याप्रमाणे राहील. परीक्षेची सध्याची वेळ सकाळी 11 ते दु. 1 असून सुधारित वेळ दुपारी 11 ते दु.1.10 याप्रमाणे राहील. परीक्षेची सध्याची वेळ सकाळी 11 ते दु. 1.30 असून सुधारित वेळ दुपारी 11 ते दु.1.40 याप्रमाणे राहील. दुपार सत्रात दु. 3 ते सायं 6 असून सुधारित वेळ दु. 3 ते सायं 6.10 याप्रमाणे राहील. दुपार सत्रात दु. 3 ते सायं 5 असून सुधारित वेळ दु. 3 ते सायं 5.10 याप्रमाणे राहील. दुपार सत्रात दु. 3 ते सायं 5.30 असून सुधारित वेळ दु. 3 ते सायं 5.40 याप्रमाणे राहील, असेही प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.No comments:

Post a Comment

Pages